› Sürekli vergi danışmanlığı
› Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
› KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
› Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları
› Şirket/Hisse satışı, şirket bölünmeleri 
› Alıcı ve satıcı Durum Tespiti Due Diligence) çalışmaları
KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ
› Şirketlerin finansal bilgilerinin belirlenen standartlara uygunluğu
› Denetim Tekniklerinin uygulanması ve raporlanması
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

VİZYONUMUZ

vizyonumuz

• Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan;
• Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı;
• Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan,
• Lider kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ

Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık konularında sürekli eğitimler ve yayınlarla meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini geliştiren, uzmanlaşmasını sağlayan, muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmaktır.

misyonumuz